Hãy nhìn lại cuộc sống của bạn.

Nén và giải nén trên VPS Command dạng zip tar.gz tar.bz2

0 14

Trong hệ thống Command tồn tại một số dạng nén cơ bản như: ziptar.gz và tar.bz2. Dưới đây là một vài ví dụ về cách nén và giải nén với những định dạng đó.

1. Nén và giải nén file có đuôi gz

Lưu ý: Bạn phải truy cập vào thư mục chứa file/thư mục cần nén hoặc giải nén để thực hiện lệnh Command trong Terminal Console.

1.1 Nén

# gzip [tên file]

1.2 Giải nén

# gunzip [tên file]

2. Gom và bung tập tin hoặc thư mục đuôi tar

2.1 Gom

# tar -cvf [tênfile.tar] [file1] [file2] …

2.2 Bung

# tar -xvf [file.tar]

2.3 Nén và Gom

# tar -zcvf [file.tar.gz] file1 file2 …

2.4 Giải nén và bung

# tar -zxvf [file.tar.gz]

3. Giải nén file có đuôi bz2

# tar xjvf [file.tar.bz2]

Các định dạng khác :

1. ZIP

1.1 Nén một thư mục, sử dụng:

# zip -r folder.zip folder

1.2 Giải nén, sử dụng:

# unzip file.zip

2. TAR.GZ

2.1 Nén một thư mục dạng gz, sử dụng:

# tar -zcf folder.tar.gz folder

2.2 Giải nén, sử dụng:

# tar -zxvf file.tar.gz

3. TAR.BZ2

3.1 Nén một thư mục dạng bz2, sử dụng:

# tar -jcf folder.tar.bz2 folder

3.2 Giải nén, sử dụng:

# tar -jxvf file.tar.bz2

Trên đây là hướng dẫn nén và giải nén trong trên VPS Command zip tar.gz tar.bz2. Bạn phải truy cập vào thư mục chứa file/thư mục cần nén hoặc giải nén để thực hiện lệnh Command trong Terminal Console.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.