Hãy nhìn lại cuộc sống của bạn.

Hướng dẫn cài đặt Cache chi tiết cho LiteSpeed Cache plugin

2 25

LiteSpeed Cache là gì?

LiteSpeed ​​Cache (LSCache) là tính năng tăng tốc nội dung động hiệu suất cao được tích hợp sẵn trên các sản phẩm máy chủ LiteSpeed.

LSCache tăng tốc nội dung động (không chỉ các trang PHP), với các tính năng tương tự như trong Apache mod_cache, sử dụng triển khai gốc hiệu quả, có thể tùy chỉnh cao trong máy chủ LiteSpeed, giúp giảm đáng kể thời gian tải trang và tải máy chủ.

LSCache loại bỏ (các) lớp proxy ngược bổ sung được yêu cầu bởi các gói bộ đệm bổ sung (chẳng hạn như Varnish), cung cấp khả năng xử lý nội dung tĩnh nhanh hơn, hiệu quả hơn bên cạnh việc xử lý nội dung động một cách xuất sắc.

Tại sao nên sử dụng LiteSpeed Cache?

LiteSpeed ​​Cache Engine có thể được kiểm soát thông qua việc viết lại các quy tắc trong .htaccess của gốc tài liệu của ứng dụng web. Vậy bạn thu được gì khi sử dụng plugin LSCache?

Một plugin LSCache thu hẹp khoảng cách về kiến ​​thức giữa ứng dụng web và Cache Engine. Nếu bạn là một người dùng mới bắt đầu làm quen với LiteSpeed cache thì nên đọc bài viết Hướng dẫn cho người mới bắt đầu của CoomDream.

Nói một cách khác:

Ứng dụng web có các quy tắc về nội dung nào có thể được lưu trong bộ nhớ cache, thời gian nó có thể được lưu trong bộ nhớ cache và những sự kiện nào sẽ khiến đối tượng bộ nhớ cache trở nên cũ.

Các plugin LSCache là một cách giao tiếp các quy tắc ứng dụng web này với Cache Engine. Các plugin LSCache cho phép bạn quản lý bộ nhớ đệm theo cách mà nhiều đối tượng hơn có thể được lưu trữ trong thời gian dài hơn và với độ chính xác chưa từng có.

Ngoài ra hãy xem thêm các bài so sánh chi tiết ứu điểm vượt trội của LiteSpeed Cache so với các plugin cache khác tại đây.

Cài đặt bộ nhớ đệm/Cache Tab

!LSCWP Cache Section Cache Tab
Cài đặt bộ nhớ đệm cho LiteSpeed cache plugin

Bật bộ nhớ đệm/Enable Cache

BẬT / TẮT / (Sử dụng cài đặt quản trị mạng)

Đây là cấp thứ ba và cấp cuối cùng để bật chức năng lưu vào bộ nhớ đệm của plugin. (Nếu bạn chưa hoàn thành các bước trước, vui lòng xem tại đây để được hướng dẫn.) Khi được kích hoạt, plugin bộ nhớ cache sẽ lưu vào các trang. Việc vô hiệu hóa sẽ ngăn bất kỳ bộ nhớ đệm nào xảy ra và xóa bộ nhớ cache của tất cả các mục trong bộ đệm WordPress.

Đối với cài đặt trang web duy nhất, chỉ ON và OFF có sẵn. Đối với quản trị viên của Multisite Subsite, có một tùy chọn thứ ba Use Network Admin Setting. Tùy chọn cuối cùng này sử dụng những gì Quản trị mạng chọn.

Ghi chú: Nếu bạn thấy cảnh báo rằng LSCache bị vô hiệu hóa và bạn không thể biến mất, vui lòng xem hướng dẫn gỡ rối.

Người dùng đã đăng nhập vào bộ nhớ đệm/Cache Logged-in Users

BẬT

Cài đặt này cho phép lưu trữ nội dung cho người dùng đã đăng nhập. Các trang sẽ được lưu trữ trong bộ đệm riêng theo IP / ID phiên.

Người nhận xét trong bộ nhớ cache/Cache Commenters

BẬT

Tùy chọn này hữu ích cho tùy chọn WordPress yêu cầu kiểm duyệt các nhận xét của khách. Nếu tùy chọn đó được đặt, tùy chọn này sẽ phân phát phiên bản được lưu trong bộ nhớ cache của trang, có nghĩa là người nhận xét sẽ không nhìn thấy nhận xét đang kiểm duyệt của họ. Nếu tắt, người bình luận sẽ không được phục vụ từ bộ nhớ cache.

API REST bộ nhớ cache/Cache REST API

BẬT

Tùy chọn này cho phép bạn lưu vào bộ đệm các yêu cầu được thực hiện bởi các lệnh gọi API REST của WordPress.

Trang đăng nhập bộ nhớ đệm/Cache Login Page

BẬT

Tùy chọn này sẽ lưu vào bộ đệm trang đăng nhập. Thông thường, không có lý do gì để bỏ chọn tùy chọn này. Tuy nhiên, nếu có điều gì đó có thể xác định một người dùng trên trang, điều này nên được tắt.

Cache favicon.ico/Cache favicon.ico

BẬT

Tùy chọn này sẽ lưu vào bộ nhớ cache phản hồi favicon.ico nếu nó không tồn tại. Lý do cho bộ nhớ đệm này là vì nếu tệp không tồn tại, nó sẽ tải WordPress mỗi lần. Điều này sẽ tránh được cuộc gọi thêm đó.

Thông tin: Cài đặt này được chuyển sang màn hình Quản trị mạng khi được sử dụng với mạng nhiều trang.

Cache Tài nguyên PHP/Cache PHP Resources

BẬT

Tùy chọn này sẽ lưu vào bộ đệm bất kỳ tài nguyên PHP nào được tải bởi các chủ đề. Nói chung, đây là các tài nguyên css hoặc js được tải trong PHP. Trong hầu hết các trường hợp, đây là các đầu ra tĩnh, vì vậy không có lý do gì để tải PHP mỗi lần. Nếu chúng thực sự là động, điều này sẽ được tắt.

Thông tin: Cài đặt này được chuyển sang màn hình Quản trị mạng khi được sử dụng với mạng nhiều trang.

Bộ nhớ đệm di động/Cache Mobile

TẮT

Tùy chọn này cho phép người dùng hiển thị một html riêng biệt cho chế độ xem trên thiết bị di động và máy tính để bàn. Điều này chủ yếu được sử dụng cho các chủ đề không đáp ứng, nhưng cũng có thể được sử dụng trong các trường hợp tải các tiện ích con khác nhau tùy thuộc vào loại trình duyệt.

Danh sách Tác nhân người dùng Chế độ xem trên thiết bị di động không được để trống khi bật tính năng này.

Thông tin: Cài đặt này được chuyển sang màn hình Quản trị mạng khi được sử dụng với mạng nhiều trang.

Danh sách tác nhân người dùng di động/List of Mobile User Agents

Vô hiệu hóa / chuỗi

Nếu Cache Mobile được đặt thành off, hộp văn bản này sẽ chuyển sang màu xám. Sau khi được bật, danh sách này sẽ được điền vào danh sách tác nhân người dùng thân thiện với quy tắc viết lại.

Cú pháp: Mỗi mục nhập phải được phân tách bằng một thanh, ‘|’. Bất kỳ khoảng trắng nào phải được thoát bằng dấu gạch chéo ngược trước dấu cách, ”. Danh sách mặc định mà WordPress sử dụng là Mobile|Android|Silk/|Kindle|BlackBerry|Opera Mini|Opera Mobi

URI riêng tư được lưu trong bộ nhớ cache/Private Cached URIs

Chuỗi trống

Danh sách các mẫu đường dẫn không bao giờ được lưu vào bộ nhớ cache công khai. Để chỉ ra phần đầu của một chuỗi, hãy thêm ^vào phần đầu của chuỗi. Để thực hiện đối sánh chính xác, hãy thêm $ vào cuối chuỗi.

Ví dụ: Giả sử bạn có các URI sau:

 1. /recipes/baking/
 2. /recipes/baking/cakes
 3. /recipes/baking/brownies
 4. /popular/recipes/baking/

Chuỗi /recipes/baking/ sẽ khớp với tất cả bốn URI.

Chuỗi /recipes/baking/$ sẽ khớp với # 1 (vì $ cho biết khớp chính xác).

Chuỗi ^/recipes/baking sẽ khớp với # 1, # 2 và # 3 (vì ^ chỉ ra phần đầu của URI).

Buộc URI bộ nhớ đệm/Force Cache URIs

Chuỗi trống

Các đường dẫn chứa các chuỗi được liệt kê WILL được lưu vào bộ nhớ cache, bất kể bất kỳ cài đặt “không thể lưu vào bộ nhớ cache” nào có thể xuất hiện ở nơi khác. Một trên mỗi dòng. Mỗi chuỗi sẽ được so sánh với biến máy chủ REQUEST_URI. Nếu có sự trùng khớp, URI sẽ được lưu vào bộ nhớ đệm. Để chỉ ra phần đầu của một chuỗi, hãy thêm ^vào phần đầu của chuỗi. Để thực hiện đối sánh chính xác, hãy thêm $vào cuối chuỗi.

Buộc URI bộ nhớ đệm công khai/Force Public Cache URIs

Chuỗi trống

Các đường dẫn chứa các chuỗi được liệt kê WILL được lưu vào bộ nhớ cache công khai, bất kể bất kỳ cài đặt “không thể lưu vào bộ nhớ cache” nào có thể xuất hiện ở nơi khác. Một trên mỗi dòng. Mỗi chuỗi sẽ được so sánh với biến máy chủ REQUEST_URI. Nếu có sự trùng khớp, URI sẽ được lưu vào bộ nhớ đệm. Để chỉ ra phần đầu của một chuỗi, hãy thêm ^ vào phần đầu của chuỗi. Để thực hiện đối sánh chính xác, hãy thêm $ vào cuối chuỗi.

Thả chuỗi truy vấn/Drop Query String

Chuỗi trống

Cài đặt này cho phép bạn chỉ định các chuỗi truy vấn mà LSCache sẽ bỏ qua.

Một số chuỗi truy vấn, đặc biệt là những chuỗi được sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc phân tích, không ảnh hưởng đến nội dung được hiển thị trên trang. Trang hiển thị giống nhau khi có và không có các chuỗi truy vấn này. Do đó, không cần thiết phải lưu trữ nhiều bản sao của trang trong bộ nhớ cache.

Cảnh báo: Phương pháp được sử dụng chỉ tương thích với LiteSpeed ​​Enterprise v5.2.3 + mặc dù người ta có thể thêm thủ công các quy tắc ghi lại cho OpenLiteSpeed ​​trong .htaccess

Thông tin: Cài đặt này được chuyển sang màn hình Quản trị mạng khi được sử dụng với mạng nhiều trang.

Cài đặt TTL/Tab TTL

! LSCWP Phần Cache Phần TTL Tab
Cài đặt TTL Tab cho LiteSpeed Cache

Bộ đệm công khai mặc định TTL/Default Public Cache TTL

604800

Cài đặt TTL này kiểm soát hầu hết các trang. Tất cả các TTL khác dành cho các trang / loại trang cụ thể.

Giá trị mặc định là một tuần. Các giá trị có thể có khác là 1 giờ ( 3600), 1 ngày ( 86400), 2 tuần ( 1209600), v.v. Vì hầu hết các trang này sẽ không thay đổi sau khi được đăng, nên TTL dài hơn có thể có lợi.

Bộ nhớ đệm riêng tư mặc định TTL/Default Private Cache TTL

1800

Cài đặt TTL này xác định thời gian các trang riêng tư được lưu vào bộ nhớ cache. Các giá trị có thể nằm giữa 60 và 3600.

Trang trước mặc định TTL/Default Front Page TTL

1800

Cài đặt TTL này kiểm soát trang đầu.

Ghi chú: Điều này có thể được kích hoạt bằng is_front_page() séc hoặc bởi một plugin của bên thứ ba chọn sử dụng TTL trang đầu cho một trong các trang của chính nó. Ví dụ: WooCommerce thực hiện điều này với trang Shop của nó.

Giá trị mặc định là 30 phút. Trang đầu có xu hướng là trang được cập nhật thường xuyên nhất, nhưng cũng là trang mà hầu hết khách truy cập sẽ xem. Vì những lý do này, có thể có lợi hơn nếu sử dụng TTL ngắn. Điều đó nói rằng, nếu trang web không được cập nhật thường xuyên, các TTL dài hơn có thể được sử dụng.

Nguồn cấp dữ liệu mặc định TTL/Default Feed TTL

0

Cài đặt TTL này kiểm soát các nguồn cấp dữ liệu. Nguồn cấp dữ liệu là một cách tuyệt vời để người đọc luôn cập nhật các bài viết trên blog. Chúng thường được thiết lập để kéo từ blog theo các khoảng thời gian, điều này, nếu không có bộ nhớ đệm, có thể gây ra tải liên tục trên máy chủ. Các trang nguồn cấp dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ cache được xóa khi cập nhật và nhận xét, vì vậy chúng được đảm bảo duy trì cập nhật. Giá trị có thể là 0 hoặc hơn. 0 cho biết không lưu vào bộ nhớ cache, < 30 giây sẽ được đặt thành 30.

REST TTL mặc định/Default REST TTL

Trang mã trạng thái HTTP mặc định TTL/Default HTTP Status Code Page TTL

403 3600 404 3600 500 3600

TTL này kiểm soát các trang trả về mã trạng thái 404, 403, 500 hoặc bất kỳ mã trạng thái nào bạn chỉ định.

TTL mặc định cho mỗi mã trạng thái mặc định là 3600 hoặc một giờ. Không có giá trị đề xuất thực sự cho TTL này vì nó phụ thuộc vào những gì xảy ra với trang web. Nếu việc truy cập các trang 404 là một sự cố thường xảy ra, thì việc lưu trang đó vào bộ nhớ cache ít nhất một thời gian ngắn có thể hữu ích.

Các trang trả về 403 thường là có chủ ý, vì vậy có thể đáng giá khi có TTL dài hơn cho cài đặt này.

500 Lỗi là một lỗi nghiêm trọng hơn. Việc lưu vào bộ nhớ cache trang này có thể che dấu sự cố trong WordPress, vì vậy điều đó có thể không được mong muốn.

Tab thanh lọc/Purge Tab

! Tab thanh lọc phần bộ nhớ đệm LSCWP
Cài đặt Tab thanh lọc cho LiteSpeed Cache

Xóa tất cả khi nâng cấp/Purge All on Upgrade

BẬT

Tùy chọn này chọn có xóa tất cả các trang khi bất kỳ plugin, chủ đề hoặc lõi WordPress nào được nâng cấp hay không. Vì bạn không bao giờ biết những gì có thể thay đổi giữa các phiên bản, bạn nên để nó ở chế độ này.

Thông tin: Cài đặt này được chuyển sang màn hình Quản trị mạng khi được sử dụng với mạng nhiều trang.

Quy tắc tự động xóa để xuất bản/cập nhật/Auto Purge Rules For Publish/Update

Khi một bài đăng được xuất bản hoặc cập nhật, trang bài viết không phải là trang duy nhất thay đổi. Danh sách danh mục, danh sách thẻ. trang đầu của blog và nhiều kho lưu trữ cũng có thể thay đổi. Như vậy, bạn có thể chỉ định loại trang nào sẽ được tự động xóa mỗi khi bài đăng được cập nhật hoặc tạo.

Bạn chọn trang nào trong số này phụ thuộc vào chủ đề của bạn và cách hiển thị bài đăng trên trang web của bạn.

Có một tùy chọn cho Tất cả các trang , tùy chọn này bị tắt theo mặc định. Khi bạn bật tính năng này, tất cả các hộp kiểm khác sẽ bị bỏ qua. Chọn tùy chọn Tất cả các trang có ý nghĩa nếu bạn chưa bật ESI và bạn có các tiện ích con liên quan đến bài đăng động hiển thị trên mọi trang, nhưng trong hầu hết các trường hợp, tốt nhất là không nên chọn Tất cả các trang .

Để tối ưu hóa hiệu suất, quản trị viên chỉ nên kiểm tra các tùy chọn cần thiết. Ví dụ, với kho lưu trữ lịch sử, nếu trang web chỉ có kho lưu trữ hàng tháng và không có kho lưu trữ hàng năm hoặc hàng ngày, thì chỉ cần kiểm tra “kho lưu trữ hàng tháng”. Nếu trang web không có kho lưu trữ của tác giả, thì không cần chọn nó vì việc kiểm tra thêm sẽ chỉ làm chậm quá trình.

URL thanh lọc đã lên lịch/Scheduled Purge URLs

Chuỗi trống

Bạn có thể chỉ định danh sách các URL (một URL trên một dòng) sẽ được tự động xóa vào một thời điểm nhất định trong ngày. Điều này là không cần thiết trong những trường hợp bình thường. Các quy tắc thanh trừng tinh vi của LSCWP có thể xử lý hầu hết các tình huống. Tuy nhiên, nếu bạn có nội dung được tạo bởi một nguồn bên ngoài, chẳng hạn, bạn có thể muốn xóa các trang có liên quan mỗi ngày để đảm bảo nội dung bên ngoài được hiển thị chính xác. Các ký tự đại diện được hỗ trợ.

Cảnh báo: Đối với các URL có ký tự đại diện, tức là /a*.html, có thể có sự chậm trễ trong việc bắt đầu xóa theo lịch trình. LSCache không có cách nào để biết URL nào phù hợp với mẫu cho đến lần đầu tiên các URL đó bị xóa hoặc cho đến khi chúng hết hạn tự nhiên. Nếu bạn muốn đẩy nhanh quá trình này, bạn có thể nhập chuỗi ký tự đại diện trong URL Xóa theo lịch trình , nhấn nút Lưu Cài đặt , sau đó xóa thủ công các trang có liên quan để LSCache biết các URL ngay lập tức.

Thời gian thanh lọc đã lên lịch/Scheduled Purge Time

Sử dụng trường này kết hợp với trường ở trên. Nếu bạn đã cung cấp danh sách các URL cần xóa, hãy chỉ định thời gian chúng sẽ được xóa tại đây.

Xóa tất cả các móc/Purge All Hooks

Một danh sách các móc được đề xuất

LSCWP thực hiện hành động “Xóa tất cả” trên bộ đệm khi chạy một số móc WordPress nhất định. Bạn có thể thay đổi hành vi thanh lọc cho cài đặt LSCWP của mình bằng cách thay đổi các móc này. Ví dụ: nếu bạn không muốn xóa bộ nhớ cache mỗi khi tạo thẻ hoặc danh mục mới, hãy xóa create_term hook khỏi danh sách. Hoặc, nếu bạn muốn xóa bộ nhớ cache mỗi khi nhận xét được đăng trên trang web của mình, bạn có thể thêm comment_post móc.

LiteSpeed ​​khuyên bạn nên Xóa tất cả khi chạy các móc sau:

  switch_theme
  wp_create_nav_menu
  wp_update_nav_menu
  wp_delete_nav_menu
  create_term
  edit_terms
  delete_term
  add_link
  edit_link
  delete_link

Xem Tham khảo mã WordPress để biết danh sách các móc có sẵn. Nhiều plugin cũng có các hook riêng mà bạn có thể tham khảo.

Phục vụ Stale/Serve Stale

TẮT

Khi được bật, cài đặt này cho phép bản sao được xóa (cũ) được lưu trong bộ nhớ cache gần đây nhất của một trang được cung cấp cho khách truy cập nếu bản sao bộ nhớ cache cập nhật chưa được tạo.

Để hiểu lý do tại sao bạn có thể muốn để cho phép Phục vụ thiu, chúng ta hãy nhìn của cách xử lý LSCache thanh lọc các trang khi phục vụ thiu là OFF.

 • Người dùng truy cập một trang đã bị xóa khỏi bộ nhớ cache
 • Yêu cầu gọi PHP và bắt đầu quá trình xây dựng trang
 • Thêm 100 người dùng truy cập cùng một trang đó trước khi quá trình PHP kết thúc
 • PHP được gọi 100 lần, gây ra tải trọng máy chủ
 • Yêu cầu của người dùng đầu tiên hoàn thành và trang mới được lưu vào bộ nhớ đệm
 • Khách truy cập trong tương lai được phục vụ trên trang được lưu trong bộ nhớ cache cập nhật
Bây giờ, hãy xem điều gì xảy ra nếu Serve Stale là ON:
 • Người dùng truy cập một trang đã bị xóa khỏi bộ nhớ cache
 • Yêu cầu gọi PHP và bắt đầu quá trình xây dựng trang
 • Thêm 100 người dùng truy cập cùng một trang đó trước khi quá trình PHP kết thúc
 • Tất cả 100 người dùng đều được phục vụ phiên bản đã được thanh lọc (cũ) trước đó của trang với tác động máy chủ tối thiểu
 • Yêu cầu của người dùng đầu tiên hoàn thành và trang mới được lưu vào bộ nhớ đệm
 • Khách truy cập trong tương lai được phục vụ trên trang được lưu trong bộ nhớ cache cập nhật

Đây là một tùy chọn có lợi cho các trang web rất bận rộn, nhưng ít ảnh hưởng hơn đến các trang web yên tĩnh.

Bạn có nên bật Serve Stale không? Nó phụ thuộc vào rủi ro có thể chấp nhận được đối với trang web của bạn là gì. Cân nhắc khả năng tải nặng của máy chủ ( OFF) so với khả năng cung cấp nội dung cũ thỉnh thoảng ( ON) và chọn cho phù hợp.

Tab Loại trừ/Excludes Tab

! Phần LSCWP Cache Loại trừ Tab
Cài đặt Tab loại trừ cho LiteSpeed Cache

Không lưu vào bộ nhớ cache URI/Do Not Cache URIs

Chuỗi trống

Các đường dẫn chứa các chuỗi được liệt kê sẽ không được lưu vào bộ nhớ đệm. Một trên mỗi dòng. Mỗi chuỗi sẽ được so sánh với REQUEST_URI biến máy chủ. Nếu có sự trùng khớp, URI sẽ không được lưu vào bộ nhớ đệm. Để chỉ ra phần đầu của một chuỗi, hãy thêm ^vào phần đầu của chuỗi. Để thực hiện đối sánh chính xác, hãy thêm $vào cuối chuỗi.

Ví dụ về đối sánh chuỗi: Giả sử bạn có các URI sau:

 1. /recipes/baking/
 2. /recipes/baking/cakes
 3. /recipes/baking/brownies
 4. /popular/recipes/baking/

Chuỗi /recipes/baking/sẽ khớp với tất cả bốn URI.

Chuỗi /recipes/baking/$sẽ khớp với # 1 (vì $cho biết khớp chính xác).

Chuỗi ^/recipes/bakingsẽ khớp với # 1, # 2 và # 3 (vì ^chỉ ra phần đầu của URI).

Không lưu vào bộ nhớ cache các chuỗi truy vấn/Do Not Cache Query Strings

Chuỗi trống

Bạn có thể loại bỏ các URL có chuỗi truy vấn nhất định khỏi bộ nhớ cache.

Thí dụ: Nếu bạn không muốn lưu vào bộ nhớ cache bất kỳ trang nào được hiển thị bằng bảng màu tím, bạn có thể nhập color=purple vào danh sách đó (giả sử URL bạn sử dụng để chỉ ra rằng một trang sẽ có màu tím http://example.com/page?color=purple). Bạn cũng có thể nhập color để cho biết rằng bạn không muốn lưu vào bộ nhớ cache bất kỳ URL nào có màu được chỉ định, bất kể đó là màu nào.

Không lưu danh mục vào bộ nhớ cache/Do Not Cache Categories

Chuỗi trống

Theo mặc định, tất cả các danh mục đều được lưu vào bộ nhớ đệm. Nếu bạn có các danh mục mà bạn muốn loại trừ khỏi bộ nhớ cache, hãy nhập danh sách các sên danh mục (một trên mỗi dòng) vào hộp này.

Thí dụ:

Để loại trừ http://www.example.com/category/category-slug/, hãy chèn category-slug.

Ghi chú: Nếu không tìm thấy danh mục slug, danh mục sẽ bị xóa khỏi danh sách khi lưu.

Không lưu vào bộ nhớ cache các thẻ/Do Not Cache Tags

Chuỗi trống

Các thẻ được xử lý theo cách giống như các danh mục: được lưu trong bộ nhớ cache theo mặc định, nhưng bị bỏ qua nếu được nhập bằng slug (một thẻ trên mỗi dòng) trong hộp này.

Không lưu vào bộ nhớ cache cookie/Do Not Cache Cookies

Chuỗi trống

Đây là danh sách các cookie không nên lưu vào bộ nhớ đệm. Đặc biệt, không lưu vào bộ đệm bất kỳ trang nào có cookie trong danh sách này xuất hiện trong tiêu đề yêu cầu.

Ghi chú: Tùy chọn này có thể sâu rộng hơn những gì bạn có thể nhận ra. Nếu bạn loại trừ một cookie tồn tại trên mọi trang của trang web của mình, thì về cơ bản bạn đang loại trừ toàn bộ trang web của mình khỏi bộ nhớ cache.

Thông tin: Cài đặt này được chuyển sang màn hình Quản trị mạng khi được sử dụng với mạng nhiều trang.

Không lưu vào bộ nhớ cache của đại lý người dùng/Do Not Cache User Agents

Chuỗi trống

Tác nhân người dùng cụ thể cũng có thể bị loại trừ khỏi bộ nhớ cache. Điều này có nghĩa là nếu khách truy cập yêu cầu một trang từ trang web của bạn thông qua một trong các tác nhân người dùng được liệt kê, chúng sẽ không được phục vụ từ bộ nhớ cache. Bạn có thể nhập tác nhân người dùng theo tên trong hộp này, mỗi tác nhân một dòng.

Thông tin: Cài đặt này được chuyển sang màn hình Quản trị mạng khi được sử dụng với mạng nhiều trang.

Không lưu trữ các vai trò/Do Not Cache Roles

Không được kiểm tra

Có thể có các vai trò người dùng mà bạn muốn loại trừ khỏi bộ nhớ đệm. Ví dụ: nếu bạn là quản trị viên, đang thử nghiệm chức năng mới, bạn có thể muốn loại trừ administrator vai trò của mình khỏi bộ nhớ cache cho đến khi quá trình thử nghiệm của bạn được hoàn thành.

Cài đặt Tab ESI

Kể từ phiên bản 1.2, LiteSpeed ​​Cache cho WordPress bao gồm Edge Side, còn được gọi là ESI.

Ghi chú: OpenLiteSpeed ​​không hỗ trợ chức năng ESI. Bạn sẽ cần LiteSpeed ​​Web Server Enterprise , LiteSpeed ​​Web ADC hoặc QUIC.cloud CDN để sử dụng ESI.

Với ESI, các trang có thể được phân phát từ bộ nhớ cache cho người dùng đã đăng nhập.

ESI cho phép bạn chỉ định các phần của trang động của mình dưới dạng các đoạn riêng biệt sau đó được tập hợp lại với nhau để tạo thành toàn bộ trang.

Nói cách khác, ESI cho phép bạn “đục lỗ” trên một trang và sau đó lấp đầy những lỗ hổng đó bằng nội dung có thể được lưu vào bộ nhớ cache riêng, được lưu trữ công khai bằng TTL của chính nó hoặc không được lưu trong bộ nhớ cache.

Ghi chú: ESI không đến mà không có chi phí. Việc máy chủ trả về các trang đầy đủ đơn giản hơn nhiều so với việc máy chủ ghép các trang lại với nhau từ nhiều khối khác nhau, và vì vậy đây phải là một yếu tố trong quyết định bật ESI của bạn. Liệu lợi ích tốc độ có lớn hơn hiệu quả đạt được không? Không có câu trả lời dễ dàng. Nó phụ thuộc vào trang web của bạn.

! LSCWP Phần Cache Phần ESI
Cài đặt Tab ESI cho plugin LiteSpeed Cache

Bộ nhớ cache công khai so với bộ nhớ cache riêng tư/Public Cache vs. Private Cache

LiteSpeed ​​Cache có bộ nhớ đệm công cộng và riêng tư được tích hợp sẵn. Trong bộ nhớ cache công khai, bạn sẽ tìm thấy các trang hoàn toàn giống nhau cho mọi người. Bộ nhớ đệm riêng chứa nội dung chỉ liên quan đến một người dùng cụ thể được chỉ định bởi địa chỉ IP và ID phiên của họ.

ESI cho phép bạn tháo rời một trang đầy đủ và xử lý các phần khác với nhau.

LiteSpeed ​​Web Server cho phép bạn lưu trữ nội dung trong bộ nhớ cache công khai hoặc bộ nhớ cache riêng.

Kết hợp hai yếu tố này và bạn sẽ có được thứ gì đó rất mạnh mẽ. Bạn nhận được một hệ thống có thể chia nhỏ một trang thành các phần công khai và riêng tư, lưu vào bộ nhớ cache của từng phần một cách thích hợp, sau đó biên soạn lại nội dung toàn trang từ các bộ nhớ đệm có liên quan và phân phát nó cho người dùng mà không cần phải sử dụng phần phụ trợ PHP.

Sự kết hợp này cho phép bạn lưu nội dung vào bộ nhớ cache cho người dùng WordPress đã đăng nhập. Với ESI được bật, bạn có thể lưu vào bộ đệm đầy đủ của một trang, đục lỗ cho nội dung riêng tư và lưu nội dung đó vào bộ đệm riêng.

Ví dụ # 1: Thanh quản trị

Quản trị viên trang đã đăng nhập truy cập trang chủ được lưu trong bộ nhớ cache công khai:

Không có ESI : yêu cầu truy cập vào phần phụ trợ, vì thanh quản trị ở đầu trang là nội dung riêng tư và như vậy, trang này (và mọi trang khác trên trang web, vì vấn đề đó) không thể được phân phối cho quản trị viên từ bộ nhớ cache.

Với ESI : hầu hết trang này được phục vụ từ bộ đệm công khai, trong khi thanh quản trị được phân phát từ bộ đệm riêng của quản trị viên trang. Không cần gọi PHP.

Ví dụ # 2: Tiện ích bài viết gần đây

Một trang web lớn có nhiều nội dung tĩnh hiếm khi thay đổi bao gồm tiện ích thanh bên “Bài đăng gần đây” trên mỗi trang.

Không có ESI : Mỗi khi bài viết mới được xuất bản, mọi trang trong trang web phải được xóa để tiện ích hiển thị dữ liệu cập nhật. Việc điền lại toàn bộ bộ nhớ cache yêu cầu trình thu thập thông tin chạy hoặc khách truy cập vào tất cả các trang của trang web.

Với ESI : Tất cả các trang trong trang web có thể vẫn được lưu trong bộ nhớ cache với một TTL dài, trong khi tiện ích Bài đăng gần đây là thứ duy nhất cần được xóa. Việc điền lại tiện ích vào bộ nhớ cache chỉ cần một khách truy cập yêu cầu trang bất kỳ một lần.

Kích hoạt ở cấp máy chủ/Enabling at the Server Level

Bộ nhớ cache và ESI phải được bật trên máy chủ web trước khi bạn có thể sử dụng nó. Trong môi trường lưu trữ được chia sẻ, quản trị viên hệ thống của bạn sẽ kiểm soát xem có tài khoản máy chủ ảo cụ thể hay không CacheEngine on/off; esi on/off. Tham khảo ý kiến ​​quản trị viên hệ thống của bạn để xem liệu ESI đã được bật cho miền của bạn hay chưa.

Nếu bạn là quản trị viên hệ thống, hãy xem Bật bộ nhớ cache cho Máy chủ ảo Cá nhân để được hướng dẫn thêm.

Kích hoạt ở cấp plugin/Enabling at the Plugin Level

LiteSpeed ​​Cache cho WordPress coi tất cả các trang đầy đủ có thể lưu vào bộ nhớ cache được lưu vào bộ nhớ cache công khai.

Khi bạn bật ESI, bạn cho phép đục lỗ cho nội dung sẽ được lưu vào bộ nhớ cache riêng, được lưu vào bộ nhớ cache công khai với TTL của chính nó hoặc hoàn toàn không được lưu trong bộ nhớ cache.

Sau khi được bật, các khối ESI sau được tạo theo mặc định:
 • Thanh quản trị
 • Bình luận
 • Dạng bình luận
 • Tiện ích bài viết gần đây
 • Tiện ích nhận xét gần đây

Bất kỳ widget nào cũng có thể là một khối ESI nếu bạn muốn. Theo mặc định, ESI bị tắt đối với tất cả trừ hai tiện ích con được liệt kê ở trên, nhưng bạn có thể thay đổi điều đó trong WP Admin.

Điều hướng đến LiteSpeed ​​Cache> Cache> ESI . Đặt Bật ESI thành ` ON`.

Điều này tạo ra các khối ESI được liệt kê ở trên. Các khối được lưu vào bộ nhớ cache theo mặc định, trừ khi bạn tắt chúng qua cài đặt Thanh quản trị bộ nhớ cache và Biểu mẫu nhận xét trong bộ nhớ cache .

ESI Nonce cài đặt

Chuỗi trống

Liệt kê các nonces một trên mỗi dòng sẽ tự động được chuyển đổi thành các khối ESI. Các ký tự đại diện được hỗ trợ.

Các nonces thường hết hạn trước TTL của trang web và điều này có thể là vấn đề đối với các trang sử dụng chúng. Bằng cách chuyển đổi một nonce thành một khối ESI, bạn cho phép nonce hết hạn độc lập với phần còn lại của trang mà không gây ra bất kỳ xung đột bộ nhớ cache nào.

Tìm nạp Nonce xác định trước mới nhất

LiteSpeed ​​duy trì một danh sách các nonces plugin của bên thứ ba đã biết tại đây . Nhấn nút này, và các dấu không từ danh sách sẽ tự động được thêm vào các dấu không mà bạn đã liệt kê trong hộp Không dấu của ESI .

Điều này cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi mọi thứ chúng ta biết thành các khối ESI.

Nếu bạn không muốn được đưa vào danh sách này, vui lòng gửi Yêu cầu kéo .

Nhóm thay đổi/Vary Groups

Mặc dù vị trí của nó trên tab cài đặt ESI, chức năng Vary Groups thực sự không liên quan đến ESI.

Chức năng của Vary Group kết hợp các khái niệm khác nhau về bộ đệm và vai trò của người dùng : với Vary Groups, bạn có thể có nhiều phiên bản được lưu trong bộ đệm công khai của một trang, dựa trên quyền của người dùng xem trang.

(Danh sách vai trò người dùng của bạn có thể khác với những vai trò trong hình trên. Điều đó là bình thường.)

Vary Groups không thay đổi hành vi của ứng dụng của bạn. Chúng chỉ đơn giản là cho phép lưu các bản sao được lưu trong bộ nhớ cache riêng biệt cho mỗi chế độ xem công khai đã được tạo bởi ứng dụng của bạn . Nếu không có Vary Groups, các ứng dụng tạo ra các chế độ xem khác nhau cho các vai trò người dùng khác nhau sẽ cần không lưu những người dùng đã đăng nhập hoặc phân phát họ từ bộ nhớ cache riêng tư.

Hãy xem các ví dụ như sau:

Thí dụ 1: Trong một số chủ đề, chức năng quản trị viên sẽ xuất hiện ngay trên các trang công khai (như liên kết “chỉnh sửa” ở cuối bài đăng). Nếu bạn tạo một nhóm khác nhau cho quản trị viên, thì LSCache sẽ lưu hai bản sao công khai của trang: một bản có tất cả các quyền chỉnh sửa được hiển thị trên đó cho bất kỳ ai trong nhóm quản trị viên và bản sao mặc định của trang không có liên kết chỉnh sửa cho mọi người. khác.

Thí dụ 2: Một cửa hàng có hai vai trò người dùng: retail_customer và wholesale_customer. Có hai bộ giá và ba cách khác nhau mà trang web có thể được xem: người dùng trong nhóm retail_customers sẽ thấy giá cao nhất. Người dùng trong nhóm wholesale_customers sẽ thấy giá thấp nhất. Người dùng chưa phải là khách hàng sẽ thấy trang mặc định mà không có bất kỳ giá nào. Kịch bản này sẽ yêu cầu hai Nhóm Vary: một cho retail_customer và một cho wholesale_customer.

Để tạo một nhóm khác nhau cho bất kỳ vai trò người dùng nào được hiển thị, hãy nhập giá trị khác 0 vào hộp bên cạnh vai trò người dùng đó. Nếu vai trò người dùng có một vai trò 0 bên cạnh, thì vai trò đó sẽ được cung cấp bản sao được lưu trong bộ nhớ cache mặc định.

Không có ý nghĩa gì đối với các con số ngoài thực tế là các lượt xem duy nhất phải có các số duy nhất.

Nếu hai vai trò người dùng có cùng chế độ xem, hãy đặt họ vào cùng một nhóm bằng cách cho họ cùng một số.

Khối ESI tiện ích con/Widget ESI Blocks

!
Cài đặt bộ nhớ cache cho Widgets trong LiteSpeed Cache

Điều hướng đến WP Admin> Appearance> Widgets và chọn widget mà bạn muốn chuyển thành một khối ESI.

Theo mặc định, một widget không được coi là một khối ESI (trừ khi nó là Bài viết gần đây hoặc Nhận xét gần đây , như đã đề cập ở trên). Nếu bạn muốn tiện ích con được xử lý khác với các trang mà nó xuất hiện, hãy đặt một trong các cấu hình sau trong vùng “LightSpeed ​​Cache” được tô bóng:

WIDGET RIÊNG TƯ

Nội dung sẽ được lưu trữ trong bộ đệm riêng, các bản sao khác nhau cho từng người dùng theo IP / ID phiên. (Ví dụ: danh sách các bài đăng được xem gần đây hoặc lời chào được cá nhân hóa.)

 • Đặt Bật ESI thành Private.
 • Đặt TTL trong bộ đệm tiện ích con thành một giá trị phù hợp với nội dung của tiện ích con.
WIDGET CÔNG KHAI

Nội dung sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ cache công khai, với mỗi người dùng nhìn thấy cùng một thứ. (Ví dụ: danh sách các bài đăng gần đây hoặc lịch các sự kiện sắp tới).

 • Đặt Bật ESI thành Public.
 • Đặt TTL trong bộ đệm tiện ích con thành một giá trị phù hợp với nội dung của tiện ích con.
TIỆN ÍCH CON CHƯA TÁCH RỜI

Nội dung sẽ hoàn toàn không được lưu vào bộ nhớ đệm và sẽ được tạo động mỗi khi chúng được hiển thị trên một trang.

 • Đặt Enable ESI thành một trong hai Publichoặc Private(không có gì khác biệt, miễn là không Disable)
 • Đặt TTL trong bộ đệm tiện ích con thành 0.

Plugin của bên thứ ba

Việc triển khai ESI của LiteSpeed hỗ trợ một số khối khác thuộc về các plugin của bên thứ ba. Ví dụ: giỏ hàng WooCommerce được coi là một khối ESI riêng tư.

Với ESI được bật, các trang web của bạn hiện được coi là có thể lưu vào bộ nhớ cache công khai, vì LiteSpeed có thể đục lỗ cho nội dung không thường xuyên công khai. Điều này đúng với tất cả các trang WordPress gốc và tất cả các trang WooCommerce. Tuy nhiên, điều đó không đúng với bbPress.

Một trang bbPress chứa rất nhiều vùng dữ liệu riêng tư, nên thực sự hiệu quả hơn nhiều nếu coi toàn bộ trang là riêng tư. Vì vậy, đó là những gì CoomDream đã làm. Tất cả các trang bbPress được coi là riêng tư.

Nếu một trong những plugin yêu thích của bạn cần được xem xét đặc biệt, vui lòng liên hệ qua diễn đàn hỗ trợ plugin WordPress và cho LiteSpeed biết.

Tab đối tượng/Object Tab

! Tab Đối tượng Phần Cache LSCWP
Cài đặt tab đối tượng cho LiteSpeed Cache

Thông tin: Tab này được chuyển đến màn hình Quản trị mạng khi được sử dụng với mạng nhiều trang.

Đối tượng Cache/Object Cache

TẮT

Đối tượng Cache bị tắt theo mặc định. Chọn ON để bật nó và sau đó định cấu hình nó thông qua các cài đặt được mô tả bên dưới.

Trạng thái/Status

Một khu vực thông tin để cho bạn biết trạng thái của bộ đệm đối tượng bên ngoài của bạn. Nếu bạn gặp lỗi ở đây, vui lòng xem Cách gỡ lỗi thiết lập bộ đệm đối tượng của bạn .

Phương pháp/Method

Memcached

Nếu bộ đệm ẩn đối tượng của bạn là Memcached hoặc LSMCD, hãy đặt Phương pháp thành Memcached. Nếu bộ nhớ cache đối tượng của bạn là Redis, hãy đặt Phương pháp thành Redis.

Tổ chức/Host

Localhost

Tên máy chủ hoặc địa chỉ IP được sử dụng bởi bộ đệm ẩn đối tượng Memcached hoặc LSMCD của bạn. Cài đặt mặc định sẽ hoạt động tốt cho bạn, nếu Memcached của bạn được thiết lập qua kết nối TCP. Nếu bạn đang sử dụng ổ cắm UNIX, Máy chủ phải được đặt thành /path/to/memcached.sock. (Thay thế đường dẫn thực tế được sử dụng để cài đặt của bạn.)

Hải cảng/Port

11211

Số cổng được bộ nhớ đệm đối tượng của bạn sử dụng. Cài đặt mặc định sẽ hoạt động tốt cho bạn, nếu Memcached của bạn được thiết lập qua kết nối TCP. Nếu bạn đang sử dụng ổ cắm UNIX, Cổng phải được đặt thành 0.

Thời gian tồn tại của đối tượng mặc định/Default Object Lifetime

360

TTL cho các mục được lưu trữ trong bộ đệm đối tượng. CoomDream khuyên bạn nên sử dụng trong thời gian tương đối ngắn để tránh kết quả cũ.

Tên tài khoản/Username

Chỉ khả dụng khi SASL được cài đặt và phương thức bộ nhớ đệm đối tượng là Memcached.

Mật khẩu/Password

Chỉ định mật khẩu được sử dụng khi kết nối.

ID cơ sở dữ liệu Redis/Redis Database ID

Cơ sở dữ liệu sẽ được sử dụng. Trường này chỉ xuất hiện khi phương thức bộ nhớ đệm đối tượng là Redis.

Nhóm toàn cầu/Global Groups

người dùng userlogins usermeta user_meta site-transient site-option site-lookup blog-lookup blog-details rss global-posts blog-id-cache

Danh sách các nhóm nên được lưu vào bộ nhớ đệm ở cấp độ mạng.

Không lưu vào bộ nhớ cache các nhóm/Do Not Cache Groups

Bình luận đếm số lượng plugin

Danh sách các nhóm không nên được đưa vào bộ đệm đối tượng.

Kết nối liên tục/Persistent Connection

BẬT

Nếu được bật, kết nối sẽ được duy trì để giúp Memcached nhanh hơn.

Cache WP Admin/Cache WP Admin

TẮT

Nếu được bật, quản trị viên WordPress sẽ được tăng tốc, nhưng đôi khi có nguy cơ truy xuất dữ liệu cũ từ bộ đệm đối tượng.

Lưu trữ chuyển tiếp/Store Transients

BẬT

Khi Cache WP Admin được đặt thành OFF, những người chuyển tiếp không có nơi nào để đi. Nếu không có người chuyển tiếp, bạn sẽ không nhận được thông báo trạng thái máy chủ (chẳng hạn như XXXX has been completed successfully.). Bật Chuyển tiếp cửa hàng để nhận thông báo của máy chủ khi Quản trị bộ nhớ đệm WP bị tắt.

Tab trình duyệt/Browser Tab

LiteSpeed ​​Cache là một bộ nhớ cache toàn trang. Phải tốn kém để tạo nội dung động và lưu trữ nó dưới dạng tệp tĩnh dễ phân phát. Mặc dù nó xử lý tốt nội dung được tạo động, nhưng nó chỉ xử lý nội dung được tạo động . Nội dung tĩnh như hình ảnh, video hoặc phông chữ không được bao gồm trong bất kỳ bộ nhớ cache toàn trang nào. Chưa hết, nội dung này có thể được yêu cầu từ máy chủ nhiều lần. Lấy ví dụ, biểu tượng của trang web của bạn. Hình ảnh đó có khả năng được hiển thị trên mọi trang mà người dùng truy cập, có nghĩa là máy chủ phải chuyển nhiều lần cùng một hình ảnh đó cho cùng một người dùng đó.

Đây là nơi bộ nhớ đệm của trình duyệt có ích. Khi bật bộ nhớ đệm của trình duyệt, biểu trưng của bạn (cùng với nội dung tĩnh khác) được lưu trữ cục bộ trên thiết bị của người dùng trong lần đầu tiên được yêu cầu. Sau đó, nội dung được lấy từ bộ nhớ cục bộ của chúng cho đến khi bộ nhớ cache của trình duyệt hết hạn. Hiển thị một hình ảnh cục bộ sẽ luôn sử dụng ít tài nguyên hơn so với việc truyền một hình ảnh qua internet, bất kể kết nối của bạn có nhanh đến đâu.

! Tab trình duyệt phần bộ nhớ đệm LSCWP
Cài đặt bộ nhớ đệm trình duyệt cho LiteSpeed Cache

Cách thiết lập/How to Set it Up

Thông thường, bộ nhớ đệm của trình duyệt được bật ở cấp máy chủ. Tuy nhiên, nếu bạn không có quyền truy cập vào quản trị viên máy chủ của mình, bạn vẫn có thể bật bộ nhớ đệm của trình duyệt thông qua cài đặt của plugin LiteSpeed ​​Cache cho WordPress. Bạn có thể chọn thiết lập điều này ở bất kỳ cấp nào phù hợp nhất với (các) trang web của bạn. Nếu một trong hai cấp được bật, thì bộ nhớ đệm của trình duyệt sẽ được bật.

Ở cấp độ plugin/At the Plugin Level

Tab này được chuyển đến màn hình Quản trị mạng khi được sử dụng với mạng nhiều trang.

BỘ NHỚ CACHE CỦA TRÌNH DUYỆT/BROWSER CACHE

TẮT

Khi Bộ đệm ẩn trình duyệt được bật, các tệp tĩnh (chẳng hạn như hình ảnh, css và video) được lưu trữ cục bộ trên thiết bị của người dùng để giúp việc truy xuất sau đó nhanh hơn nhiều.

BỘ NHỚ ĐỆM TRÌNH DUYỆT TTL/BROWSER CACHE TTL

2592000

Khoảng thời gian, tính bằng giây, các tệp đó sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ cache của trình duyệt trước khi hết hạn. Tối thiểu là 30 giây. Giá trị đề xuất là 2592000 (là 30ngày).

Ở cấp độ máy chủ/At the Server Level

Nếu bạn là quản trị viên máy chủ, bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn. Trong Quản trị máy chủ web LiteSpeed, điều hướng đến Máy chủ> Chung và cuộn xuống Cài đặt hết hạn .

!
Cài đặt bộ nhớ đệm trình duyệt cấp máy chủ

Đặt Bật hết hạn thành Yes.

Hết hạn Mặc định có thể được đặt thành một số giây hoặc để trống nếu bạn không muốn cung cấp thời gian hết hạn cho toàn bộ thư.

Ghi chú: Hãy cẩn thận với cài đặt này. Nó áp dụng cho tất cả các loại nội dung, ngay cả HTML. Điều này gây ra xung đột tiềm ẩn với LSCache và có thể dẫn đến nội dung cũ được cung cấp cho người dùng. Nếu bạn đang chạy LSCache, hãy luôn để ** Mặc định hết hạn * không đặt. *

Đặt Expires by Type thành một chuỗi tương tự như ví dụ trên, thay đổi bất kỳ loại tệp nào hoặc thời gian hết hạn như mong muốn. Ví dụ này cho phép lưu vào bộ nhớ đệm của trình duyệt cho tất cả hình ảnh, css và javascript và nó đặt tất cả thời hạn của chúng thành 604800giây (hoặc một tuần). Nếu bạn để trống Expires Default (như bạn nên làm, nếu bạn đang sử dụng LSCache), thì bạn phải bao gồm cụ thể mọi loại tệp bạn muốn được trình duyệt lưu vào bộ nhớ cache trong Expires by Type

Tab nâng cao/Advanced Tab

! Tab Nâng cao của Phần Cache LSCWP
Cài đặt Tab nâng cao cho LiteSpeed Cache

Kiểm tra bộ nhớ đệm nâng cao/Check Advanced Cache

Chuỗi trống

Tùy chọn này nên được sử dụng để định cấu hình cookie đăng nhập duy nhất nếu nhiều ứng dụng web có plugin LSCache được sử dụng trong một máy chủ ảo.

Thí dụ: Một cookie đăng nhập mẫu là _wp_login_1

Thông tin: Cài đặt này được chuyển sang màn hình Quản trị mạng khi được sử dụng với mạng nhiều trang.

Cải thiện khả năng tương thích HTTP / HTTPS/Improve HTTP/HTTPS Compatibility

TẮT

Khi một trang web sử dụng cả HTTP và HTTPS, xung đột với cookie đăng nhập có thể xảy ra. Cookie dựa trên tên miền, bất kể giao thức nào, tuy nhiên, kết nối HTTP không thể đọc cookie đã được lưu bằng HTTPS. Và do đó, nếu người dùng đăng nhập bằng HTTPS và sau đó kết nối với HTTP, người dùng đó sẽ được coi là khách chứ không phải người dùng đã đăng nhập.

Khi bạn bật tùy chọn này, cookie đăng nhập được lưu dưới dạng cookie HTTP mọi lúc, bất kể giao thức được sử dụng để truy cập trang. Điều này đảm bảo rằng cookie đăng nhập luôn có thể truy cập được đối với cả kết nối HTTP và HTTPS.

Nhấp chuột tức thì/Instant Click

TẮT

Phải mất thời gian để người dùng nhấp vào một liên kết. Đầu tiên họ di chuột qua nó, sau đó họ xô vào nút chuột, và sau đó , chỉ sau khi nút được phát hành, là liên kết được coi là “nhấp” và trang mới nạp. Với tính năng Nhấp chuột tức thì được bật, trang bắt đầu tải ngay khi người dùng di chuột qua liên kết. Vào thời điểm nút chuột được thả ra, đủ lượng trang đã được tải để màn hình có thể hiển thị gần như ngay lập tức.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng chức năng này sẽ tạo thêm yêu cầu đến máy chủ, nếu khách truy cập của bạn di chuột qua nhiều liên kết mà không cần nhấp vào. Do đó, nó có khả năng ảnh hưởng đến tải của máy chủ.

Tab WooCommerce

Nếu bạn không thấy tab này trên trang Cài đặt LSCWP, thì bạn chưa cài đặt và kích hoạt WooCommerce.

Người ta rất khuyến khích mà bạn cho phép ESI khi sử dụng WooCommerce. ESI cho phép lưu trữ linh hoạt dữ liệu công cộng và riêng tư trong môi trường thương mại điện tử.

! Phần LSCWP Cache Tab WooCommerce
Phần LSCWP Cache Tab WooCommerce

Khoảng thời gian cập nhật sản phẩm/Product Update Interval

Loại bỏ sản phẩm khi thay đổi số lượng hoặc tình trạng còn hàng. Chỉ xóa danh mục khi tình trạng hàng thay đổi.

Sử dụng khu vực này để chỉ định mức độ mạnh mẽ bạn muốn xóa bộ nhớ cache khi tình trạng còn hàng của sản phẩm hoặc số lượng trong kho đã được cập nhật. Bạn nên chọn cái nào? Nó phụ thuộc vào cấu hình và chủ đề cửa hàng của bạn.

 • Nếu bạn không sử dụng số lượng hoặc trạng thái còn hàng theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa thì sẽ an toàn khi thực hiện một số lượng bộ nhớ đệm tối thiểu gắn với các sự kiện còn hàng.
 • Nếu bạn hiển thị số lượng còn hàng trên các trang sản phẩm và trang danh mục của mình, bạn sẽ muốn xóa cả hai trang bất kỳ khi nào có sự kiện còn hàng.

Sử dụng TTL Trang trước cho Trang cửa hàng/Use Front Page TTL for the Shop Page

BẬT

Chọn tùy chọn này sẽ buộc trang cửa hàng sử dụng cài đặt TTL trang đầu.

Giỏ hàng bộ nhớ cache riêng/Privately Cache Cart

BẬT

Nếu tùy chọn này được bật, hơn một giỏ hàng không trống sẽ được lưu trong bộ nhớ cache riêng. Nếu các tùy chọn bị tắt, thì một giỏ hàng đầy đủ sẽ không được lưu vào bộ nhớ đệm.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn đầy đủ và chi tiết của CoomDream về cách cài đặt bộ nhớ đệm cho plugin LiteSpeed Cache. Nếu có gì chưa hiểu xin hãy Comment hoặc xem chuỗi bài hướng dẫn sử dụng LiteSpeed Cache tại đây.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.